Apie mus

VIZIJA: Krypto valiuta naudojama visame pasaulyje, evoliuciškai pakeičiant esamas fiatines valiutas.

MISIJA: MB „Prizm oazė“ misija išplaukia iš jos narystės visuomeninėje tarptautinėje organizacijoje “Change the World Together” http://cwt.top/en/ – populiarinti ir diegti krypto valiutos PRIZM praktinio panaudojimo priemones kasdieniame žmonių gyvenime ir įmonių veikloje.

TIKSLAI:
– Teikti informaciją apie krypto valiutą PRIZM visiems besidomintiems fiziniams bei juridiniams asmenims.
– Teikti krypto valiutos PRIZM veikimo principų, priemonių, saugaus naudojimosi mokymo paslaugas.
– Teikti tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugas, naudojantis krypto valiutos PRIZM ekosistemos elementais.

PRIEMONĖS:
– Nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bus naudojamos vaizdinės ir informacinių technologijų priemonės.
– Reklaminės priemonės.
– Socialiniai tinklai ir komunikacinės priemonės.
– MB „Prizm oazė“ filialų veikla.
– Praktinio krypto valiutos PRIZM panaudojimo pavyzdžiai.

UŽDAVINIAI: Suteiktos MB „Prizm oazė“ informacijos pagrindu atėjusių į krypto valiutą PRIZM fizinių bei juridinių asmenų naudojimosi krypto valiuta PRIZM priežiūra ir informacinė parama.